Telefoon: +32 23 61 01 86 E-mail: info@budex.be 

BENORBudex waakt erg streng over de kwaliteit van de betonsamenstelling en controleert grondig het eindproduct. Het BENOR keurmerk dat we in 1998 verkregen is dan ook geen toeval, het bevestigt dat de Budex-vloerelementen voldoen aan de eisen van de Belgische en Europese normen.

Wat is BENOR?

Het BENOR conformiteitsmerk voor bouwproducten wordt beheerd door officiële instanties en heeft als doel de kwaliteit van de afgeleverde bouwwerken te verbeteren en te waarborgen. Alle betrokken partijen, zowel de architect, ontwerper, aannemer en bouwheer hebben zo controle over de kwaliteit van de gebruikte bouwproducten.
Om dit merk te mogen dragen moeten onze producten beantwoorden aan specifieke technische vereisten die in overeenstemming met de PTV of ATG normen doorlopend gewaarborgd blijven. Daartoe wordt voorzien in een dubbel controlesysteem:

  • Wij voorzien zelf in een interne controle, een constante kwaliteitsbewaking van de producten en productie. De resultaten van deze controles zijn steeds inzichtelijk voor nazicht door de officiële instanties.
  • Daarnaast volgen er geregeld externe controles door de cerfificatie-instelling, die erop toeziet dat de interne controle correct verloopt. De resultaten van de interne controle worden bovendien getoetst in externe laboratoria.

Voordelen van het BENOR conformiteitsmerk

Het BENOR merk biedt duidelijke voordelen voor alle betrokken bouwpartners;

  • De bouwheer heeft een betere kwaliteitsgarantie wat betreft de gebruikte producten, het BENOR label biedt hem bescherming en verhoogde en verzekerde kwaliteit.
  • De ontwerper besteedt minder tijd aan de kwaliteitscontrole van de gebruikte producten en kan zijn aandacht richten op de kwaliteit van de uitvoering van de werken.
  • De aannemer vermijdt risico's die te wijten zijn aan de uitvoering van de werken met minderwaardige producten.

De voordelen gaan overigens verder dan enkel de kwaliteitsgarantie:

  • De clausules van bestekken worden vereenvoudigd
  • Voorafgaande keuring wordt overbodig
  • Minder risico op geschillen
  • Bevordert de naleving van de uitvoeringstermijnen
  • Gezonde concurrentie door gelijkgestelde producten